Strukturerat vatten – Galet nyttigt, eller är den en bluff?

Vad är strukturerat vatten?

Strukturerat vatten, ofta benämnt som magnetiserat eller hexagonalt vatten, är en term som beskriver vatten vars molekylära struktur påstås ha ändrats för att bilda en hexagonal kluster. Denna unika konfiguration tros av vissa likna det naturliga tillståndet hos vatten som finns i orörda miljöer, som bergskällor eller glaciärsmältning, och anses av dess förespråkare vara överlägset jämfört med vanligt kran- eller filtrerat vatten. Medan konceptet lockar många med dess potentiella hälsofördelar, är det vetenskapliga stödet för dessa påståenden fortfarande under debatt.

Det finns många vetenskapsmän som bokstavligen talat har spenderat hela sina liv på att forska om strukturerat vatten.

strukturerat vatten

Påstådda hälsofördelar:

Vatten är livets källa, och med tanke på att vår kropp består av nästan 80% vatten, spelar det en avgörande roll i nästan alla våra kroppsfunktioner. Det är inte förvånande att kvaliteten och strukturen av det vatten vi konsumerar kan ha en djupgående inverkan på vår hälsa. Här är en lista över de påstådda hälsofördelarna med strukturerat vatten, som belyser hur denna speciella vattenform kan påverka allt från vår energinivå till vår reproduktiva hälsa.

 1. Ökad energi.
 2. Förbättrad koncentration och minne.
 3. Främjar viktminskning och viktkontroll.
 4. Bättre sömnkvalitet.
 5. Stärker immunsystemet.
 6. Hjälper till att avgifta kroppen.
 7. Främjar god matsmältning och minskar förstoppning.
 8. Kan bidra till en längre livslängd.
 9. Förbättrar hudens utseende och cirkulation.
 10. Hjälper till att stabilisera blodsockret.
 11. Ökad vävnadskonduktivitet.
 12. Minskade markörer för oxidativ stress.
 13. Förbättrade glykemiska och insulinemiska svar, särskilt hos diabetiker.
 14. Förbättrad blodlipidprofil.
 15. Förbättrad kvalitet på sperma och spermier.
fördelar med strukturerat vatten

Vad säger vetenskapen?

Vetenskapen säger….både och.

Det finns flera studier som bekräftar hälsoeffekterna av strukturerat vatten, det finns även studier som motbevisar detta.

Här är några studier som vi sammanfattar för att ge dig ett liten smakprov av kriget som just nu pågår mellan vetenskapsmännen:

Studie 1: (Som visar fördelar med strukturerat vatten:

Structured water: effects on animals – Michael I Lindinger

Studien utforskade effekterna av strukturerat vatten (SW) på djur.
Man kunde se:

 1. Ökad tillväxthastighet.
 2. Minskade markörer för oxidativ stress.
 3. Förbättrade glykemiska och insulinemiska svar, särskilt hos diabetiska djur.
 4. Förbättrad blodlipidprofil.
 5. Förbättrad kvalitet på sperma och spermier.
 6. Ökad vävnadskonduktivitet, mätt med bioelektrisk impedansanalys.

Studie 2: (Som visar fördelar med strukturerat vatten:

Hye-Jin Lee and Myung-Hee Kang: Effect of the magnetized water supplementation on blood glucose, lymphocyte DNA damage, antioxidant status, and lipid profiles in STZ-induced rats

Hur gjorde de experimentet?

 • De använde tre grupper av råttor: en kontrollgrupp, en diabetesgrupp (inducerad med STZ) och en grupp som fick magnetiserat vatten efter att ha blivit diabetiska.
 • Diabetes bekräftades genom att mäta fastande blodsocker.
 • Magnetiserat vatten gavs till den tredje gruppen i 8 veckor istället för vanligt vatten.
 • Efter 8 veckor mätte de olika hälsoparametrar som blodsocker, insulin, DNA-skador och andra.

Vilka fördelar upptäckte man?

 • Råttor som drack magnetiserat vatten hade lägre blodsockernivåer jämfört med de diabetiska råttorna.
 • Glykerat hemoglobin (ett mått på långtidsblodsocker) var lägre i magnetvattengruppen jämfört med diabetesgruppen.
 • DNA-skador i blod och lever minskade också i magnetvattengruppen jämfört med diabetesgruppen.
 • Dock var det ingen signifikant skillnad i plasma insulin nivåer mellan grupperna.

Slutsats: Magnetiserat vatten minskade blodsocker och DNA-skador i diabetiska råttor, vilket tyder på att det kan ha fördelar för diabetiker.

Studie 3: Som talar EMOT strukturerat vatten

Journal of Chemical Education

Hur gjorde de experimentet?

 • De använde ett kommersiellt magnetiseringsverktyg som sattes på en kopparledning. Vatten flödade genom denna ledning.
 • De testade vatten som flödade genom röret med och utan magnetisering.
 • De mätte pH, elektrisk konduktivitet, ytspänning och total hårdhet av vattnet före och efter magnetisering.
 • Experimentet utfördes under olika tidsintervall (0h, 4h, 16h) för att se om exponeringstiden för det magnetiska fältet hade någon inverkan.

Vad upptäckte de?

 • Det fanns inga signifikanta skillnader i pH, konduktivitet, ytspänning eller total hårdhet mellan magnetiserat och omagnetiserat vatten.
 • Magnetiseringen påverkade inte de testade egenskaperna hos vattnet på något märkbart sätt.

Slutsats: Trots reklam påståenden, visade denna studie att det magnetiska verktyget inte hade någon märkbar effekt på vattnets egenskaper.

 

 

Dr Emotos risexperiment (vi testade detta)

Dr. Emoto trodde att vatten inte bara leder elektricitet bra, utan också kan “känna” och “spara” vibrationer, inklusive känslor och tankar. Han menade att vattenmolekyler kan förändras beroende på de vibrationer de utsätts för, som musik eller ord. Så när vi uttrycker positiva eller negativa känslor kan vatten “känna av” och “reflektera” dessa känslor i sin struktur.

Vi testade hans risexperiment, såhär gick det till:

Material:

 • 3 genomskinliga glasburkar med lock (så att du kan se innehållet)
 • Kokt ris (samma mängd för varje burk)
 • Etiketter eller tejp och penna

Instruktioner:

 1. Förberedelse: Koka riset enligt anvisningarna på förpackningen. Låt det svalna.

 2. Fyll burkarna: Fyll varje glasburk med samma mängd kokt ris.

 3. Märk burkarna: Sätt en etikett på varje burk. En burk ska märkas med “Tack” eller något positivt, en annan med “Dumma dig” eller något negativt, och den tredje burken kan vara din kontrollburk (den kan antingen lämnas omärkt eller märkas med “Kontroll”).

 4. Interagera med burkarna: Varje dag under de kommande 3-4 veckorna, närma dig varje burk och uttryck känslor som matchar etiketten:

  • Till “Tack”-burken: Uttryck tacksamhet, kärlek eller andra positiva känslor.
  • Till “Dumma dig”-burken: Uttryck ilska, frustration eller andra negativa känslor.
  • Kontrollburken: Ignorera den helt.
 5. Observera förändringarna: Efter 3-4 veckor, jämför risets tillstånd i de tre burkarna. Notera eventuella skillnader i färg, lukt eller annan försämring.

 

Resultat: Riset som vi pratade positivt till är i princip färskt, 1 år efter. Riset vi pratade dåligt till har i princip möglat sönder

 

risexperiment

Se dessa experimenten och testa sedan själv

Sammanfattning: Är Strukturerat vatten en bluff?

Det återstår att se. Just nu pågår det ett krig mellan vetenskapsmännen. Det finns gott om studier som motbevisar varandra.

Jag personligen tror inte att strukturerat vatten är en bluff. Det som övertalade mig var att jag gjorde risexperimentet och såg sedan den otroliga skillnaden med mina egna ögon.

Forskare som har ägnat sina karriärer åt strukturerat vatten:

 • Masaru Emoto
 • Veda Austin
 • George Pollack
 • Dr Wilhem Höfer
 • Viktor Schauberger