FLUORIDFILTER – SÅ FILTRERER DU DRIKKEVANDET

Traditionelt set har fluoridfiltre været en dyr investering, hvilket har gjort, at vandfilterkander ikke er betragtet som et realistisk alternativ, da størstedelen af dem kun filtrerer omkring 9% af fluoridindholdet. Men det har ændret sig nu. Zero Waters filter, som kun koster nogle hundrede kroner, imponerer ved effektivt at filtrere 91% af alt fluorid efter en filtrering af 150 liter.

Zero Water Fluoridfilter

Zero Water tilbyder et af markedets mest effektive fluoridfiltre:

  • Effektiv filtrering: ZeroWater filtrerer 91% fluorid fra vandet. (Førende konkurrent filtrerer kun 9%)
  • 5-trins filtrering: Vores premium 5-trins Ioniserende Udvekslingsfiltreringssystem fjerner flere forurenende stoffer end standard 2-trins vandfiltre.
  • Baseret på videnskab: ZeroWater havde 150 liter vand filtreret (dobbelt den angivne brug) testet af et uafhængigt certificeret eksternt laboratorium. Testresultaterne er baseret på NSF/ANSI-testprotokollen.

TESTRESULTATER (SE FLUOR I TABEL)

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%

TESTRESULTATER FRA TUNGMETALLER

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-

 

HVORDAN KOMMER FLUORID IND I DRIKKEVANDET?

  • Naturligt: Fluorid kan naturligt forekomme i drikkevandet afhængigt af geologien i grundvandet.
  • Menneskeskabt tilførsel: I nogle regioner tilsættes fluor til drikkevandet for at mindske risikoen for karies hos børn.

SUNDHEDSRISICI VED HØJE NIVEAUER AF FLUORID

  • Benvæv og bentæthed: Høje niveauer af fluorid i drikkevandet kan påvirke benvæv og bentæthed, hvilket kan føre til nedsat bevægelighed.

  • Tandemaljepletter: For børn kan høje fluoridniveauer forårsage pletter på tandemaljen, hvilket kan være permanent.

  • Osteofluorose: Dette er en sjælden, men alvorlig sygdom, der kan påvirke voksne ved indtagelse af meget høje mængder fluorid over lang tid.

Anbefalede niveauer: For voksne bør fluoridniveauerne i drikkevand ikke overstige 1,5 mg/l, mens børn bør have endnu lavere niveauer, omkring 1,3 mg/l, for at undgå risici. Dette kan være særligt vigtigt i områder, hvor fluorid naturligt findes i høje niveauer, som i visse brøndvand.

Konklusion: Selvom fluorid i drikkevandet til en vis grad kan være gavnligt, især når det gælder bekæmpelse af karies, er der klare risici ved at forbruge vand med høje fluoridniveauer. Ved at bruge et effektivt vandfilter som ZeroWater kan man sikre, at man drikker rent og sikkert vand.