Hvad er TDS, og hvorfor er det vigtigt?

Totalt Opløste Faststoffer (TDS) er målingen af alle uorganiske forurenende stoffer, der er opløst i en vandprøve.

Den videnskabelige definition

Opløste faststoffer er et mål for forbindelser som mineraler, salte og organiske forbindelser, der opløses i vand ved kontakt med klipper og andre overflader. TDS kan bestå af flere forskellige typer af forbindelser (inkluderet, men ikke begrænset til): calcium, magnesium, jern, natriumklorid og sulfider (som er forbindelser, der ofte findes i grundvandsforsyningen).

*Øgede niveauer af TDS (totalt opløste faststoffer) kan påvirke vandets smag og udseende.

Hvorfor skal du måle TDS?

At måle TDS-niveauer for vand er den bedste måde at forstå kvaliteten af dit drikkevand. Totalt opløste faststoffer er uorganiske forurenende stoffer, der findes i vand, hvilket bidrager til en forskel i vandets smag, lugt og udseende. Opløste faststoffer kommer ind i din vandforsyning fra et bredt udvalg af kilder – gamle rørledninger, afstrømning fra vejsalte, pesticider, gødningsstoffer og mere.

TDS vattenmätare

Hvad er TDS vandtest?

TDS testes i vand ved hjælp af specialmålere, der detekterer partikler. Din ZeroWater® TDS-måler viser antallet af faste partikler pr. en million vandpartikler (ppm). For eksempel betyder en værdi på 60 ppm, at fra en million partikler er der 60 opløste ioner, og resten (999,940) er vandmolekyler. ZeroWater® vandfilterkander filtrerer helt de totalt opløste faststoffer i dit drikkevand.

Læs mere om vores TDS måler.

 

LAV TDS / HØJ TDS?

Når det kommer til at måle TDS for drikkevand, er det vigtigt at sørge for, at din måler viser et acceptabelt niveau. Et højt TDS-niveau betyder, at der er en øget mængde opløste faststoffer, hvilket kan påvirke smagen og lugten af vand. Et lavt TDS-niveau betyder, at der er færre opløste faststoffer, og dit vand består hovedsageligt af rene vandmolekyler, hvilket giver et meget bedre smagende vand.

TDS chart