Vi bekymrer os om dine oplysninger

Din personlige integritet og vores håndtering af dine personoplysninger er vigtig for os. Den 25. maj 2018 træder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Sverige og resten af EU. For at du kan føle dig tryg ved, hvordan vi hos Finesse Media AB (herefter Finesse) behandler dine oplysninger, vil vi fortælle dig, hvad der gælder. Du behøver ikke at godkende betingelserne, men læs dem gerne om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hilsener Edvin Berggren, Finesse Media AB

1. INDLEDNING
Denne informationstekst forklarer, hvordan Finesse håndterer dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har. Informationen henvender sig til dig, som

 • Er kunde hos os
 • Besøger vores hjemmeside eller vores platforme på sociale medier
 • Deltager i vores markedsaktiviteter eller kundeundersøgelser
 • På anden måde kommunikerer med os

Din integritet er vigtig for os. Vi er derfor ivrige efter, at de personoplysninger, der indsamles om dig, opbevares og håndteres på en sikker og forsvarlig måde, og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Vi opfordrer dig til at læse informationen grundigt. Har du spørgsmål om, hvordan dine personoplysninger håndteres, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes i slutningen af denne informationstekst.

2. HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte (dvs. sammen med andre oplysninger) kan knyttes til dig, fx navn, billede, personnummer, IP-adresse osv.

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER HÅNDTERER VI OM DIG OG HVORFOR?
I dette afsnit forklarer vi, hvordan dine personoplysninger bruges, så vi kan give dig relevante oplevelser, tjenester og tilbud.

3.1 Når du underskriver en kunde- eller klientaftale med os
Når du underskriver en forretningsaftale eller klientaftale, behandler vi følgende oplysninger, som du giver os:

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger
 • Oplysninger om betaling og betalingshistorik

Vi behandler dine personoplysninger for at:

 • Identificere dig som kunde/klient
 • Håndtere og levere det, du har købt i overensstemmelse med vores aftalevilkår
 • Kommunikere med dig i forskellige tilfælde, fx booking af møder, dialog omkring aftalediskussioner osv.
 • Markedsføre vores tjenester og produkter, fx via e-mail og sms

Vi opbevarer oplysninger om dig i den aktuelle aftaleperiode plus tre kalenderår, blandt andet som grundlag for eventuelle reklamationer.

3.2 Når du kommunikerer med os Du kan vælge at kommunikere med Finesse på mange forskellige måder, fx via sociale medier, via app, samtaler og mails med vores medarbejdere. Når du kommunikerer med os, behandler vi oplysninger, som du selv giver os, fx:

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Information om din kommentar, spørgsmål eller sag

Vi behandler dine personoplysninger for at:

 • Besvare spørgsmål og håndtere din sag, fx afhjælpe fejl og håndtere klager
 • Levere bestilt information, fx materiale fra workshops, møder eller lignende
 • Forbedre vores tjenester og de oplysninger, som vi giver og offentliggør via vores hjemmeside
 • Analysere samtaler med henblik på at forbedre vores service

Vi behandler dine personoplysninger for vores og dit berettigede interesse i at håndtere din sag. Vi opbevarer dine personoplysninger under aftaleperioden samt yderligere tre kalenderår for at sikre sporbarhed i din kommunikation med os.

3.3 Når vi har en forpligtelse ifølge loven Udover hvad der beskrives i ovenstående punkter, behandler vi i visse tilfælde dine personoplysninger, når vi er forpligtede ifølge loven, fx på grund af vores bogføringspligt, eller ved anmodning fra myndighed.

4. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Dine personoplysninger opbevares i aftaleperioden plus tre kalenderår, eller så længe som vi skal opbevare dem ifølge loven. Derefter slettes eller anonymiseres dine oplysninger på en sikker måde, så de ikke længere kan knyttes til dig. Læs mere om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger ovenfor under de respektive afsnit i kapitel 3.

5. TIL HVEM UDLEVERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Finesse sælger aldrig dine oplysninger til en tredjepart. Vi kan dog komme til at udlevere dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører, både indenfor og udenfor EU/EØS, som fx leverer IT-tjenester, håndterer kundeservicesager eller udfører betalingsformidling og kreditoplysninger for Finesses regning
 • Andre modtagere, når det følger af lovkrav, anden forordning eller myndighedsbeslutning
 • For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmetoder, kan vi i kassen komme til at dele dine personoplysninger i form af kontaktoplysninger og ordreinformation med Klarna, for at Klarna kan vurdere, om du kan vælge betalingsmetoderne, samt for at tilpasse dem for dig. Dine personoplysninger, som deles, behandles i henhold til Klarnas egen databeskyttelsesinformation.

Modtagere, som behandler personoplysninger for Finesses regning, skal altid indgå en såkaldt databehandleraftale med os med henblik på, at vi kan sikre, at dine oplysninger håndteres korrekt og sikkert. Hvis vi bruger leverandører, som behandler dine personoplysninger for vores regning udenfor EU/EØS, træffer vi særlige beskyttelsesforanstaltninger, fx indgår aftaler, som inkluderer de standardiserede modelklausuler for dataoverførsel, som er vedtaget af EU-Kommissionen og som er tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside. Når dine personoplysninger deles med en modtager, som er selvstændigt dataansvarlig, fx en myndighed eller en bank, gælder modtagerens privatlivspolitik og information om databehandling.

6. HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Din integritet er vigtig for os, og derfor fokuserer vi på sikkerheden. Vi træffer foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og etablerede retningslinjer for informationssikkerhed. Dette betyder, at vi har procedurer og regler om databeskyttelse, fx at vi sender dine oplysninger på en sikker måde og sikrer, at personalet kun har adgang til de oplysninger, de behøver for at udføre deres arbejde.

7. OM COOKIES
Når du besøger vores hjemmeside, kan vi også indsamle oplysninger og data om dig ved at bruge såkaldte cookies. For mere information om, hvordan vi bruger cookies, se https://vandfilterkander.dk/cookies

8. DINE RETTIGHEDER
Du har visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis du ønsker at udnytte nogen af dine rettigheder, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne i næste afsnit.

 • Adgang til dine personoplysninger – du har ret til at få bekræftet, om vi behandler dine personoplysninger, og en oversigt over, hvilke oplysninger der behandles
 • Anmode om rettelse – du har ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • Anmode om sletning – du har ret til under visse omstændigheder at få dine oplysninger fjernet
 • Gøre indsigelse mod behandling baseret på vores legitime interesse og mod behandling til direkte markedsføring – du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om, at behandlingen begrænses

Hvis du vil vide mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder, kan du læse mere her http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, bedes du kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed.

9. HVORDAN DU MODSÆTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTE MARKEDSFØRING
Finesse kan komme til at bruge din e-mailadresse eller mobilnummer til direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger din e-mailadresse eller mobilnummer til direkte markedsføring, er du velkommen til at kontakte os, så vi indfører en såkaldt reklameblokering for dine oplysninger. Du kan selv afmelde dig fra disse breve ved at trykke på afmeldingslinket. Du kan også kontakte os via e-mail eller kontaktformularen.

10. KONTAKTOPLYSNINGER
Finesse AB (org. nr: 556483-6673) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du ønsker yderligere information om, hvordan dine personoplysninger håndteres, bedes du kontakte os med en skriftlig, personligt underskrevet anmodning, der sendes til:

Finesse Media AB
Erik Dahlbergsgatan 4
41126 Göteborg

I brevet beder vi dig oplyse dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt personnummer ud over dit ærinde. Vedlæg også en kopi af din legitimation. Svar vil blive sendt til din folkeregisteradresse.

11. OPDATERINGER AF INFORMATIONSTEKSTEN
Denne informationstekst blev senest opdateret den 12. september 2023 og kan ændres. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i teksten, vil vi informere dig senest 30 dage før ændringen træder i kraft via e-mail, sms eller ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.