FAQ

Se siden Instruktioner for videoklip og brugsanvisning

De mest almindelige spørgsmål:

Hvordan er ZeroWater® anderledes?

ZeroWater® er et 5-trinsfilter, som er mere omfattende end konventionelle 2-trinsfiltre

 • Ionbytteteknologi (med både positive og negative ioner) i modsætning til simple granulerede kulfilter.
 • Fjerner næsten alle (99,6%) detekterbare opløste faste stoffer, mens førende mærker fjerner op til 50%
 • Reducerer problematiske stoffer som f.eks.PFAS og fluor, som ofte kræver dyre filtre og specialløsninger
 • Der medfølger en TDS-måler, så du ved, når filteret er mættet og skal udskiftes.

Se siden Hvordan virker Zerowater for mere information

Se siden Hvad filtreres væk? Testresultater for en liste over stoffer, der reduceres.

Hvor længe holder filteret?

Mængden af opløste faste stoffer varierer i drikkevand over hele landet. Et zerowaterfilter fjerner ca. 18000 mg faste opløste stoffer. Filterets levetid afhænger af råvandets kvalitet. Se tabel nedenfor. En TDS-måler medfølger hver kande. Læs mere om TDS. Instruktioner til måling

Hvor hurtigt skal mit vand filtrere gennem en ZeroWater®-enhed?

Flowhastigheden er ca. 2 dl pr. minut. Filtreringen tager noget længere tid end for konventionelle to-trinsfiltre, da dens 5-trinsfiltrering fjerner flere forurenende stoffer. Med Ready-Pour kan du tappe/hælde filtreret vand, mens det filtreres. I den nederste del opbevares rent vand, og nyt urent vand fyldes let i den øverste hvide beholder.

Hvis flowet er stoppet eller går meget langsomt, kan der være fanget luft i filteret. Se siden Instruktioner for Zerowater for video med fejlfinding.

Hvad vises i TDS-måleren?

Den medfølgende TDS-måler giver en aflæsning af total opløste faste stoffer i dele pr. million, ppm.

Hvad er totalt opløste faste stoffer?

Totalt opløste faste stoffer (TDS) er ikke-organiske forurenende stoffer, der findes i vand, hvilket bidrager til en forskel i vandets smag og udseende. Opløste faste stoffer kommer ind i vores vandforsyning gennem gamle rørledninger, afstrømning fra vejsalte, pesticider, gødninger osv.

Læs mere her!

 

Sænker ZeroWater® vandets pH-værdi?

Nej, ZeroWater® ændrer ikke vandets pH-niveau. Fortsat brug af filteret, efter det er blevet mættet vil kun forværre ionperlerne, og et fald i pH kan forekomme. Nedgangen i pH er ikke farlig, men der er en risiko ved ekstrem filterudmattelse, at pH-niveauerne kan sænkes tilstrækkeligt lavt, så du kan opleve en smagsforskel i vandet. Vi anbefaler kraftigt, at du udskifter dit filter, når det er mættet (TDS >006) og ikke forsøger at overanvende dit filter.

TDS
000-001
002-050
051-200
201-300
301-400
401+
Niveau
Opfylder FDAs definition for rent flaskevand
Lille
Medium
Høj
Meget høj
Ekstrem
Beskrivelse
Intet kendt samfund
Meget få samfund. Kan stadig indeholde fx bly
Almindeligt med kommunalt vand
Noget kortere levetid
Kort levetid
Meget kort levetid
Estimeret levetid
N/A
150 liter
100-150 liter
50-100 liter
30-50 liter
>30 liter

Hvordan virker det?

Hvordan fungerer ZeroWater®?

ZeroWater® ionbyttefilter består af fem trin, der kombinerer flere teknikker til at fjerne organiske og uorganiske forurenende stoffer i vandet, hvilket giver det eneste filtrerede vand, der opfylder FDA’s definition af renset flaskevand. Se siden Hvordan virker Zerowater for mere information.

Hvad er forskellen mellem ZeroWater® og destilleret vand?

Destilleret vand indebærer processen at koge vandet, overføre dampen til en anden beholder, hvor dampene kondenseres, og alt, der ikke fordamper, vil blive i den første beholder. Forurenende stoffer, der fordamper, vil være i vandet i den anden beholder. Mens ZeroWater® bruger afioniseringsprocessen, som betyder, at vandet filtreres. Ionbytteperlerne i filteret fjerner ionerne eller mineralerne fra vandet. Mennesker siger normalt, at destilleret vand kan smage fladt, mens ZeroWater® beskrives som skarpt og forfriskende. Destillation kræver også elektricitet, og det tager timer at behandle vand.

Hvad er forskellen mellem ZeroWater® og omvendt osmose (RO)?

ZeroWater®-filtre producerer vand, der har en lignende renhedsgrad som produceret fra et RO-system. Det spilder ikke noget vand og fungerer baseret på tyngdekraften og behøver ikke at blive installeret af en blikkenslager.

Hvad er forskellen mellem ZeroWater® og flaskevandskvalitet?

ZeroWater®-filtre producerer det eneste filtrerede vand, der opfylder FDA-definitionen for TDS i renset flaskevand. Så du får renset kvalitetsvand uden plastflaskerne eller den høje omkostning. ZeroWater®-enheden kan koste ca. 1 krone pr. liter for at have renset kvalitetsvand. FDA definerer renset vand som TDS-niveauer <10 PPM.

Filtrerer ZeroWater®-systemet brøndvand?

Når brønden er godkendt til drikkevand, fungerer ZeroWater® på samme måde som med alt andet postevand.

Hvordan fungerer ionbytteteknologi?

Vores ionbytteteknologi består af en blandet seng (kation og anionharpikser) af små polymerperler. Ionbytte er en reversibel kemisk reaktion, hvor opløste ioner fjernes fra opløsningen og erstattes med andre ioner med samme eller lignende elektrisk ladning. Kationperlerne indeholder hydrogenioner (positiv ladning). Anionperlerne indeholder hydroxidioner (negativ ladning). Harpikset fungerer ved at udveksle forureningsioner i vandet med hydrogen- og hydroxidionerne. Forureningerne fastgøres til perlerne, mens hydrogen og hydroxid frigives i vandet. Disse to ioner kombineres for at producere H2O.

Hvad fjerner ZeroWater®?

Hvad fjerner ZeroWater®-filtret?

Er det dårligt at fjerne alle totalt opløste faste stoffer (TDS)?

ZeroWaters filtreringsteknologi fjerner 99,6% af TDS og gør ingen forskel på dårlige stoffer og gode mineraler, der kan være i vandet; filteret fjerner alle disse. Mange ernæringseksperter anbefaler, at du får vigtige vitaminer og mineraler fra en velafbalanceret kost. “Forbruget af lavt TDS-vand, der naturligt forekommer eller modtages fra en behandlingsproces, fører ikke til skadelige effekter på menneskekroppen.” Ifølge denne artikel (Eng)

For at tilføje mineraler igen kan du også tilføje produkter som spor- eller koralmineraler.

Reducerer ZeroWater®-filtret lægemidler fra postevand?

ZeroWater®-filtret er ikke blevet uafhængigt testet for at reducere lægemidler fra postevandet.

Reducerer ZeroWater®-filtret niveauet af kloraminer?

ZeroWater®-filtret er blevet uafhængigt testet for at reducere kloraminer. Nærværet af kloraminer kan dog reducere filtrets forventede levetid, så hvis du har kloraminer i dit vand, kan du muligvis skifte filter oftere end normalt.

Reducerer ZeroWater®-filtret niveauet af bakterier?

Det nuværende system er beregnet til at blive brugt med kommunalt behandlet drikkevand, da nuværende filtre ikke fjerner mikrobiologiske forurenende stoffer.

Fejlfinding:

Hvordan bruger jeg TDS-måleren?

Den medfølgende TDS-måler er beregnet til at detektere og måle TDS (totalt opløste faste stoffer) i PPM. Test dit vand regelmæssigt.

For at bruge TDS-måleren, fjern låget, tænd for måleren, så 000 vises, og sænk målerens spids ned i vandet. Vi anbefaler, at du skifter filter, når måleren læser 006 eller mere på filtreret vand.

Måleren indeholder (2) alkaliske LR44-batterier. For at skifte batterier, skub batterirummet af. Ret de positive ender af de nye erstatningsbatterier mod venstre. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standardbatterier eller genopladelige batterier.

Se siden Instruktioner for videoklip

Hvorfor viser min TDS-måler kun 000?

Måleren skal have en aflæsning på 000 i dit filtrerede ZeroWater® men vil sikkert læse noget større end 000 i ufiltreret vand. Målingen sker direkte, når den rører vandet.

Hvis din måler læser 000 i dit ufiltrerede vand:

 1. Tænd for måleren, så den viser 000.
 2. Kontroller, at “Hold” ikke lyser i displayet. Hvis det gør, tryk på knappen “Hold” for at slukke for det og teste en ny måling.

Hvis målingen stadig ikke fungerer, kan du genstarte måleren ved at tage batteriet ud:

 1. Fjern batterirummet (overfor siden med det blå låg og 2 metalfølere) ved at trække og skubbe det ud af måleren.
 2. Vent nogle sekunder og sæt batterirummet tilbage i måleren og test målingen igen.

Se siden Instruktioner for videoklip

Hvis du tror, din måler er defekt, så kontakt os for reklamation og udskiftning på garantien

Hvorfor virker min TDS-måler / indikator ikke?

Ligesom med alle elektroniske enheder, kan du nogle gange støde på problemer med TDS-måleren.

Hvis måleren har været opbevaret med kanden i køleskabet, kan det være nødvendigt at nå stuetemperatur for at fungere korrekt.

Hvis målingen stadig ikke fungerer, kan du genstarte måleren ved at tage batteriet ud:

 1. Fjern batterirummet (modsatt siden med det blå låg og 2 metalprober) ved at trække og skubbe det ud af måleren.

 2. Vent et par sekunder og sæt batterirummet tilbage i måleren og prøv at måle igen.

Du kan have brug for at udskifte batterierne. Måleren bruger 2 stk LR44-knapcellebatterier. For at skifte batterier, fjern batteridækslet, som sidder i enden af måleren, modsat enden der bruges til at teste vandet. Batteridækslet skal trækkes lige ud. Husk batteriernes placering og hvilken vej de skal sidde.

Hvis du tror din måler er defekt, kontakt os for reklamation og udskiftning under garantien.

Hvor ofte skal jeg måle TDS-niveauet i mit vand?

TDS vandkvalitetsmåleren, der medfølger dit system, leveres, så du kan måle din TDS løbende med et par dages mellemrum. Dette er især vigtigt, hvis du har højt TDS-vand (over 300), da dit filter skal skiftes oftere. Ved regelmæssigt at bruge TDS-måleren til at måle dit filtrerede vand, ved du, at det er tid til at skifte filter, før det er gået for langt over 006.

Hvorfor løber vandet så langsomt gennem filteret?

Normalt flow gennem filteret er ca. 2 dl pr. minut.

Generelt skyldes et langsommere flow et vakuum i vandkanden eller en luftboble i selve filteret. Du kan prøve at løfte den hvide beholder ud, så vakuumet kan slippe. Hvis dette ikke virker, fjern den hvide beholder fra vandkanden og fyld den med et par centimeter vand. Klem midten af filteret hårdt et par gange (kan klemme ca. 2 til 3 cm). Eventuel luft vil da boble op, og efter at have sluppet, suges vand ind igen. Gentag, indtil der ikke kommer mere luft ud. Du kan også prøve at banke filteret mod kanten af vasken et par gange.

Se siden instruktioner for video med fejlfinding og foranstaltninger

Et andet tip for at undgå luft i filteret er at ikke lade vandhanens vand løbe direkte på filterets net, når du fylder kanden, da si’en på vandhanen blander luft i vandstrålen, som kan følge med ned i filteret.

Hvorfor kan jeg ikke få en nulafvisning med min kande / dispenser?

 1. Hvis filteret ikke sidder korrekt, kan ufiltreret vand løbe ned i den nederste beholder. Kontroller, at tætningsringen er hel, og at filteret er skruet korrekt på nedefra.

 2. Sørg for, at beholderen/glasset, du måler i, er rent. Måleren er meget følsom. Hæld det filtrerede vand i en ren beholder eller mål direkte i kanden ved at løfte den hvide beholder og filteret ud.

Se siden instruktioner for video med fejlfinding og foranstaltninger

Hvorfor smager mit filtrerede vand surt eller fiskagtigt?

Når det filtrerede vand smager surt eller fiskagtigt, har filteret nået udtømningspunktet og skal udskiftes. Filterets levetid afhænger af husholdningens vandforbrug og mængden af TDS (totalt opløste faste stoffer) i hanevandet (vandkemi varierer afhængigt af kilde og hvordan det behandles lokalt af din by eller kommune). Se TDS-diagrammet for at afgøre, hvor mange liter du får per filter. Det er vigtigt, at du regelmæssigt tester dit filtrerede vand med din vandkvalitetsmåler, og når måleren aflæser 006 eller højere, skal filteret udskiftes. Selvom måleren ikke viser 006, kan en del af ionmassen være forbrugt, hvilket kan give en fiskagtig lugt. Afhængig af hvad der fanges i filteret, sker dette med forskellig hastighed, og visse stoffer i høj koncentration gør, at filtermassen nedbrydes hurtigere end forventet. Du bør overveje en anden filtreringsmetode til dit vand.

Mit helt nye filter var vådt / kondens i plastposen

Indholdet i filteret skylles med renset vand, før det pakkes. Dette kan nogle gange forårsage kondens i posen/låget, hvilket er ufarligt. I modsætning til andre populære filtre behøver vores filtre ikke at blive blødlagt, skyllet eller på anden måde forberedt, før de anvendes.

Min hane / tuden lækker, hvad skal jeg gøre?

Kontakt vores kundeservice ved at svare på din ordrebekræftelse via e-mail eller brug formularen på kontaktsiden.

Hvilken type batterier bruger måleren?

Måleren bruger 2 stk LR44-knapcellebatterier.

Hvad kan måleren ikke opdage?

Måleren kan ikke opdage uladede partikler som organiske forureninger. Den kan ikke opdage uløste partikler som bakterier.

Ændrer TDS-niveauerne sig i varmt eller koldt vand fra samme hane?

TDS-niveauer ændrer sig i varmt eller koldt vand fra samme hane, fordi indeslutninger opløses lettere i varmere vand, hvilket fører til en højere aflæsning. TDS-måleren korrigerer for temperatur, men hvis vandet er for varmt, vil det give for høje værdier. Generelt vil den mest nøjagtige aflæsning være ved eller nær stuetemperatur.

Filtrering / filterets levetid:

Hvornår skifter jeg filter?

Filterets levetid afhænger af husholdningens vandforbrug og mængden af TDS (totalt opløste faste stoffer) i hanevandet (vandkemi varierer afhængigt af kilde og hvordan det behandles lokalt af din by eller kommune). Se TDS-diagrammet for at afgøre, hvor mange liter du får per filter. Det er vigtigt, at du regelmæssigt tester dit filtrerede vand med din vandkvalitetsmåler, og når måleren aflæser 006 eller højere, skal filteret udskiftes. Det anbefales kraftigt, at aflæsningen ikke går forbi dette punkt. I modsætning til konventionelle filtre bemærker mange en forskel i smag eller lugt, når ZeroWater®-filteret når slutningen af sit liv. Vi anbefaler kraftigt, at du udskifter filteret, hvis det sker.

Se spørgsmålet Hvor længe holder filteret? øverst på denne side for en tabel.

Vil bakterier opbygge sig i filteret?

ZeroWater®-systemet indeholder specifikke materialer, der hæmmer væksten af bakterier i patronen eller inde i filterpatronen.

Hvilken type plast bruges i ZeroWater®-produkter?

ZeroWater®-filtre er fremstillet af BPA-fri polypropylen. ZeroWater®-enheder er lavet af BPA-fri polypropylen og ABS.

Certificering:

Er ZeroWater®-certificeret?

ZeroWater® kande og filter er certificeret af NSF International til standard 42 og 53. Systemet er testet og certificeret af NSF International mod NSF / ANSI 42 og 53 for reduktion af krav som anført på NSF-certificeret og på www.nsf.org.

Har du et resultatark?

Du kan finde testværdierne på siden Hvad filtreres væk?

Garanti:

Hvad er garantien på ZeroWater®-kander?

Begrænset garanti for ZeroWater® Dispenser, kande, flaskefiltreringssystem og TDS-måler.

Zero Technologies, LLC garanterer, at ZeroWater® Dispenser, kande, flaskefiltreringssystem, rejseflaske og TDS-måler er fri for fabrikationsfejl i 90 dage fra købsdatoen, når de anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. I løbet af denne 90-dages periode, hvis du opdager en fabrikationsfejl i din ZeroWater® Dispenser, kande, flaskefiltreringssystem, rejseflaske eller TDS-måler (undtagen filteret), vil vi erstatte delene gratis. For at indgive et garantikrav, ring 076 627 29 48 eller kontakt os. Dateret købsbevis kræves.

Hvad er garantien på filtrene?

Begrænset garanti for filtre

Zero Technologies, LLC garanterer, at dets filtre er fri for fabrikationsfejl i 30 dage fra købsdatoen, når de anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen. I løbet af denne 30-dages periode, hvis du opdager en fabrikationsfejl i dit filter, vil vi erstatte gratis (minus forsendelsesomkostninger). Dateret købsbevis kræves. For at gøre krav på et defekt filter skal du først ringe 1-800- 503-2939 og tale med kundeservice for at fejlfinde problemet. Hvis et potentielt fabrikationsfejl identificeres, vil vi give instruktioner om, hvordan du returnerer filteret til laboratorietest. Hvis laboratoriet fastslår, at filteret er defekt, erstatter vi det gratis. Hvis der ikke findes nogen fejl, vil dit filter blive returneret til dig. OBS! Denne garanti garanterer ikke filterets levetid i en bestemt tidsperiode eller brugsmængde. For mere information om forventet filterlevetid, se spørgsmålet Hvor længe holder filteret? øverst på denne side.

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål, så kan du kontakte os