Kadmium

Kadmium, et tungmetal der findes naturligt i vores miljø, har i de senere år fået øget opmærksomhed, især med hensyn til dets tilstedeværelse i vores hanevand i Danmark. Men hvad er kadmium, og hvorfor skal du bekymre dig? Lad os dykke dybere ned i emnet.

Hvad Er Kadmium?

Kadmium er et metallisk element med den kemiske betegnelse Cd. Selvom det findes naturligt i jorden, har menneskelig aktivitet, herunder forbrænding af fossile brændstoffer og udledning fra industrielle aktiviteter, ført til øgede kadmiumniveauer i miljøet. Det er ikke kun kadmium i fødevarer, der er grund til bekymring. Kadmium i vand er også blevet et voksende problem.

KADMIUM OG DRIKKEVAND

Hvordan Kommer Kadmium i Vand?

Kadmium kan komme ind i vores drikkevand på flere måder:

 • Industrielle Processer: Mange industrielle aktiviteter kan frigive kadmium, som derefter kan sive ind i vandkilderne.
 • Landbrug: Planter kan optage kadmium fra forurenet jord, hvilket så kan påvirke drikkevandet.
 • Naturlige Kilder: Visse dele af Danmark har højere naturlige niveauer af kadmium.

ER KADMIUM FARLIGT?

Sundhedseffekter af Kadmium

Selv små mængder kadmium kan have skadelige effekter på kroppen. Når kadmium kommer ind i kroppen, lagres det oftest i nyrerne. Med tiden kan dette føre til nyreskader. Andre symptomer og skader fra kadmium inkluderer:

 • Knogleskørhed og andre skeletskader
 • Lungeproblemer
 • Maveproblemer som opkast og kvalme ved høj eksponering.

 

 

 

Filtrer Kadmium Ud med Zero Water

Når man taler om kadmium i vand, kan det være skræmmende, men der findes løsninger. Zero Water filtre er designet til effektivt at reducere kadmiumniveauet i dit drikkevand.

 • Effektivitet: I tests har Zero Waters filtre filtreret 97% af alt kadmium. Sammenlign dette med konkurrenter, som kun filtrerer 85% ud.
 • Teknologi: Zero Water bruger den nyeste teknologi for at sikre, at du får det reneste vand muligt.

Hvordan Kan Man Beskytte Sig Mod Kadmium?

At kende til problemet med kadmium er det første skridt. Det næste er at tage skridt til at beskytte sig:

 • Vandkvalitet: Kend kvaliteten af dit hanevand. Test det regelmæssigt.
 • Kost: Vær opmærksom på hvilke fødevarer, der kan indeholde høje niveauer af kadmium, og reducer forbruget af dem.
 • Filtre: Brug vandfiltre som Zero Water for at reducere din eksponering for kadmium.

Test (herunder blev kadmium filtreret)

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-

Andre stoffer

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%