KLOR I DRIKKEVAND

KLOR ER ALMINDELIGT I DRIKKEVAND FOR AT HOLDE DET RENT FRA BAKTERIER. MEN VIDSTE DU, AT FOR MEGET KLOR KAN MEDFØRE SUNDHEDSRISICI? MENS KLORERING REDDER OS FRA VISSE SYGDOMME, KAN LANGVARIG EKSPONERING VÆRE MINDRE GAVNLIG FOR VORES SUNDHED. LÆS VIDERE FOR AT FORSTÅ, HVORFOR VANDFILTERKANDER KAN VÆRE LØSNINGEN.

Er klor i drikkevand farligt?

Mens klor i drikkevand har spillet en afgørende rolle i at forhindre spredningen af vandbårne sygdomme, er der nogle bekymringer om potentielle sundhedsrisici forbundet med dets tilstedeværelse og de biprodukter, det kan skabe. Her er nogle punkter, der peger mod, at klor og dets biprodukter i drikkevand kan føre til sundhedsproblemer:

  1. Dannelse af biprodukter: Når klor reagerer med organiske stoffer i vandet, kan der dannes desinfektionsbiprodukter (DBP) såsom trihalomethaner (THM) og haloeddikesyrer (HAA). Disse kemikalier har i visse studier været forbundet med potentielle sundhedsrisici.

  2. Cancer: Nogle studier har vist en mulig sammenhæng mellem langvarigt forbrug af kloreret vand (især vand med høje niveauer af THM) og en øget risiko for visse typer af kræft, særligt blærekræft.

  3. Reproduktions- og udviklingsproblemer: Nogle af desinfektionsbiprodukterne har været forbundet med reproduktions- og udviklingsproblemer i dyrestudier.

  4. Effekter på det respiratoriske system: Personer, der regelmæssigt svømmer i klorerede pools, kan undertiden opleve astma-lignende symptomer på grund af indånding af klorbiprodukter.

  5. Hud- og øjenirritation: For mennesker med følsom hud eller øjne kan kloreret vand forårsage irritation.

Det skal understreges, at mens disse bekymringer eksisterer, tilbyder kloreret vand stadig en livsvigtig tjeneste ved at beskytte mod farlige patogener. De potentielle risici skal afvejes mod fordelene ved at have adgang til rent, sygdomsfrit vand.

Grænseværdi Klor Drikkevand

I Danmark, ligesom i mange andre lande, er der fastsat grænseværdier for mængden af klor i drikkevand. Disse grænseværdier er sat for at sikre, at vandet er sikkert at drikke. For klor ligger grænseværdien på 0,5 mg/l (milligram per liter) for klorresidual, hvilket er den mængde klor, der forbliver i vandet efter behandling.


Hvor Meget Klor er der i Drikkevandet i Danmark?

De fleste vandværker i Danmark anvender klorering som en del af deres vandrensning, men mængden varierer afhængigt af kildevandets kvalitet og andre faktorer. Generelt set holder klorindholdet sig under den fastsatte grænseværdi. Det er dog altid godt at tjekke med dit lokale vandværk, hvis du er bekymret eller nysgerrig om klorindholdet i dit drikkevand.

 

Hvordan Fjerner Man Klor fra Drikkevandet?

Den nemmeste måde at fjerne klor fra drikkevandet er at filtrere postevandet. Vi anbefaler at bruge Zero Waters vandfilter. I tests har det vist sig, at Zero Waters vandfilter effektivt fjerner op til 99% af alt klor i vandet, hvilket gør det til et fremragende valg for dem, der ønsker at reducere klorindholdet i deres drikkevand. Udover Zero Water findes der andre metoder som at koge vandet eller lade det stå åbent i nogle timer for at lade kloret fordampe, men for øjeblikkelig og effektiv klorreduktion er Zero Waters filter et fremragende alternativ.

Som en bonus filtrerer du også andre skadelige stoffer som PFAS, TDS, tungmetaller osv. ud.

Læs mere om vores klorfilter her.