KOBBERFILTER TIL VAND

KOBBER ER ET ALMINDELIGT FOREKOMMENDE METALLISK ELEMENT I VORES MILJØ. MENS DET SPILLER EN VIGTIG ROLLE I MANGE AF KROPPENS FUNKTIONER, KAN OVERDREVEN EKSPONERING FOR KOBBER, ISÆR GENNEM DRIKKEVAND, FØRE TIL NEGATIVE SUNDHEDSEFFEKTER.

Hvordan kommer kobber ind i vores drikkevand?

Kobber kan findes i drikkevand af flere årsager:

  • Korrosion: Kobberledninger og armaturer i ældre boliger og infrastruktur kan korrodere over tid, hvilket fører til, at kobber lækker ud i vandet.
  • Naturlig forekomst: Kobber kan naturligt findes i jord og sten, og kan derfor sive ind i grundvandskilder.

Sundhedsrisici med for meget kobber

Selvom små mængder kobber er nødvendige for kroppens funktion, kan overdreven forbrug føre til:

  • Mavebesvær
  • Opkastning
  • Diarré
  • Lever- og nyreskader ved meget høje niveauer

ZeroWater’s Løsning

ZeroWater tilbyder en effektiv løsning på problemet med kobber i drikkevand. Når det blev testet i overensstemmelse med NSF’s protokol baseret på en filtrering af 151 liter (det dobbelte af den angivne anvendelse), fjernede ZeroWater 99% af kobberet fra postevand.

Desuden reducerer ZeroWater’s Premium 5-trins ionbyttevandfiltreringssystem flere forureninger end de standard 2-trins filtre, der findes på markedet.