KVIKSØLV & DRIKKEVAND

I lyset af den seneste opmærksomhed omkring kviksølv, ønsker vi at informere offentligheden om dette alvorlige miljø- og sundhedsproblem. Kviksølv findes naturligt i miljøet, men mængderne i jord, vand og havbund er steget markant.

Selv lave niveauer af kviksølv i drikkevand kan udgøre en risiko. Når det omdannes til methylkviksølv, en af dets farligste former, kan det skade det centrale nervesystem. Især under fosterudviklingen er risiciene store, da kviksølv kan overføres til barnet gennem moderens moderkage og brystmælk.

 

FØRST OG FREMMEST, HVAD ER KVIKSØLV?

Kviksølv er et kemisk element med symbolet Hg og atomnummer 80. Ved stuetemperatur er det en sølvfarvet, flydende metal, hvilket gør det unikt blandt metaller. Det er giftigt for mennesker og kan akkumulere i levende organismer, især i fisk. På grund af dets miljø- og sundhedseffekter er brugen af kviksølv blevet stærkt reguleret globalt.

 

 

kvicksilver

HVOR KOMMER KVIKSØLVET FRA?

Vores hverdag kan blive forurenet med kviksølv på flere måder:

 

 • Udledninger: Direkte og indirekte udledninger fra industrielle aktiviteter, eksempelvis gennem forbrænding af kul og småskala guldudvinding, kan føre til, at kviksølv havner i vores vandkilde.
 • Akkumulering i fisk: Ifølge Fødevarestyrelsen, kan usunde mængder af kviksølv akkumulere i de fisk, der lever i disse forurenede vande. Især store rovfisk, som er øverst i fødekæden, kan akkumulere høje niveauer af kviksølv.

RISICI VED KVIKSØLV

Sundhedsrisici fra kviksølv inkluderer:

 1. Skader på det centrale nervesystem.
 2. Nyreskader og -problemer.
 3. Forstyrrelser i hjerte-kar-systemet.
 4. Respiratoriske problemer ved indånding af kviksølvdampe.
 5. Fosterskader ved eksponering under graviditet.
 6. Indlæringsvanskeligheder og nedsat intellektuel kapacitet hos børn.
 7. Immun- og reproduktionsforstyrrelser.
 8. Potentiel øget risiko for visse kræftformer.

LØSNINGER TIL AT MINDSKE RISICI

Water Zeros filter

 • Brugen af Water Zeros filter anbefales stærkt til dit drikkevand.
 • I tests har det vist sig, at dette filter eliminerer op til 92% af alt kviksølv, mens konkurrerende produkter kun fjerner 61,9%.

Forebyggende foranstaltninger

 • Hold dig opdateret om niveauer af kviksølv i lokale vandkilder.
 • Undgå fisk fra kendte forurenede kilder.
 • Vær opmærksom på produkter og apparater i hjemmet, der kan indeholde kviksølv.

TEST (BLANDT ANDET FILTRERET KVIKSØLV)

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-

ANDRE STOFFER

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%