Nitrat i vand (drikkevand)

Nitrat (NO₃⁻) er en kemisk forbindelse bestående af et nitrogenmolekyle og tre iltmolekyler. Det findes naturligt i miljøet, men kan også øges i mængde på grund af menneskelig aktivitet.

Kilder til nitrat i miljøet

 • Naturlige kilder: Jordbund, visse typer af planter og naturlig nedbrydning af organisk materiale.
 • Menneskelige kilder:
  • Landbrug: Brug af nitratbaserede gødninger.
  • Industriaffald: Nogle industrier udleder nitrat som et biprodukt.
  • Forurenet spildevand: Kan indeholde nitrat fra menneskeligt og dyreaffald.

Nitrat i vand – farligt?

Når nitratniveauerne i miljøet stiger, kan det sive ned til grundvandsreserver, som ofte bruges som kilde til drikkevand.

 • Risici ved høje niveauer:
  • Kan forårsage methemoglobinæmi (også kendt som “blå baby-syndrom”) hos spædbørn.
  • Forbundet med visse typer af kræft ved langvarig eksponering.
 • Sikkerhedsstandarder:
  • Mange lande har grænseværdier for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, for at sikre folkesundheden.

Hvordan reduceres nitrat i vand?

 • Filtrering: Brug af specifikke nitratfiltre kan betydeligt reducere nitratniveauer i drikkevand.
 • Beskytte kildevand: Undgå at bruge nitratbaserede gødninger nær vandkilder.
 • Regelmæssig testning: Test dit drikkevand regelmæssigt for at overvåge nitratniveauerne.

Hvad er nitrat?

Nitrat er en kemisk forbindelse, der består af et nitrogenmolekyle (N) og tre oxygenmolekyler (O₃). Kemisk repræsenteres det som NO₃⁻. I naturen findes nitrat i mange former, og det er en vigtig del af jordens kvælstofcyklus. Det forekommer naturligt i visse fødevarer, især i grøntsager som spinat og rødbeder, og er også en almindelig komponent i landbrugsjord på grund af brugen af kvælstofbaserede gødninger.
Trivia: På trods af nitrats potentielle risici ved høje koncentrationer, indeholder mange præstationsfremmende kosttilskud til atleter faktisk nitrat. Dette skyldes, at nitrat kan omdannes til kvælstofoxid i kroppen, hvilket kan forbedre blodgennemstrømningen og øge iltforsyningen til musklerne under træning!